Läs mer om Mias bok för flygrädda under fliken "Böcker"

MR-Mental Rekreation - ett företag med Mental Träning i fokus:med mental träning kan man nå oanade höjder!  

Oavsett om det handlar om utbildningar, kurser, samtal eller träning så är för oss Mental träning en gemensam nämnare och går som en röd tråd genom allt vi gör. Med mental träning kan man träna sig till förändringar, både kortsiktiga och långsiktiga i privatlivet och i arbetslivet oavsett vad det handlar om, det kan vara tex idrottsliga insatser eller att utvecklas och bli fri från rädslor/hinder i livet eller annat som påverkar livessituationen

Donationsprojekt:

Vi samarbetar med Hjärups Budoklubb i Hjärup gällande ett donationsprojekt som vi döpt till "Hand till Hand" och det är precis som det låter: vi ger från vår hand till den hand som mest behöver det. Vi startade den verksamheten 2012 och dåvar vi i norra Laos, i Luang Prabang och delade ut inköpt på plats förnödenheter till 575 föräldralösa barn på ett barnhem/skola där. Organisationen vi samarbetade med då heter LaoKids, www.lao-kids.org .Vi återkom även 2013 dit.  2015 blev det Kambodja och Sihanoukville i söder där vi träffade den engelska eldsjälen Jen som har en skola i Sihanoukvilles slum, läs mer om den organisationen på https://goodwillcentersihanoukville.wordpress.com/ .

2016 valde vi att hjälpa en organisation i Nepal och Christen besökte barnhemmet The Step i Kathmandu där han fick möta flickorna som bodde där. Läs mer om barnhemmet på deras hemsida www.thestep.se

2017 gick donationsresan till Indien och Mango Tree Trust i Goa, inte bara en gång utan faktiskt hela 2 gånger: först i februari då Christen åkte själv och sen i november då bla Mia och Gunilla Regnér åkte. Läs mer om Mango Tree och deras organisation på http://www.mangotreegoa.org/ 

2018 hittade Christen en ny samarbetspartner i Nepal, nämligen föreningen Gatubarn i Nepal: hemsida: http://www.gatubarnnepal.net/ och Facebook https://www.facebook.com/gatubarnnepal/ . Dit åkte han för Hand till Hand både 2018 och 2019...

Gå också in på Hjärup Budoklubbs hemsida www.hjärupsbudoklubb.se  för att läsa mer om dessa projekt.

 

Nytt: När nu omvärlden så sakt börjar öppna upp för resande igen, utanför våra egna gränser, har vi till vår stora glädje lyckats planerat in en yoga-pilates och vandringsresa till Kreta våren 2022...mer info finns under "vi erbjuder" och sen vidare under "resor".....