Läs mer om Mias bok för flygrädda under fliken "Böcker"

Föreläsningar

 

                                                /om-oss.png

                   

Om Mia som föreläsare:

Många gånger föreläser Mia med utgångspunkt från de böcker som hon har skrivit, dels "En flygvärdinnas hemligheter och sanningar: Lär dig hantera din flygrädsla med mental träningt" men även med fokus på den andra boken, "Jag vill har barn!", om hur man kan hantera att inte kunna få barn, dvs "ofrivillig barnlöshet" och problematiker runt detta svåra ämne.

Mias föreläsningar kretsar mycket runt hur det är att vara rädd och att leva med olika rädslor: rädd för att leva, rädd för förändringar, rädd för instängdhet, rädd för att prata inför andra, rädd för att göra olika saker och så vidare - och om hur det är att vilja våga men ändå inte våga och hur man kan komma ut ur och bort från sitt "Liv som Rädd"...

Kontakta oss gärna på mentalrekration@telia.com för information, kostnadsförslag mm