Läs mer om Mias bok för flygrädda under fliken "Böcker"

Föräldrautbildning för blivande adoptivföräldrar

Riksdagen har beslutat att alla förstagångssökande av medgivande för mottagande av barn gällande internationell adoption ska ha deltagit och erhållit intyg i en föräldrautbildning anvisad av kommunen.

I samarbete med Folkuniversitetet i Malmö anordnar vi med Mia som kursledare kursen Föräldraskap genom adoption. Kursen ger blivande föräldrar/förälder en möjlighet att fatta väl genomtänkta beslut i den privata processen. Kunskap kan göra den ofta oförutsägbara adoptionsprocessen lättare att hantera genom att klargöra de olika organisationernas roller och förväntningar. Kunskap kan även göra det lättare för adoptivfamiljen att tidigt upptäcka och hjälpa barn med särskilda behov. 

I kursen får man kunskap och insikt om adoptivbarn och deras behov, adoptionsvärldens regler samt hur en adoption går till. Man får en djupare förståelse för adoptionens innebörd för sig själv som adoptivförälder och för barnet. 

Kursen följer följande sju teman: ”Internationell adoption”, ”Att bilda familj”, Att bli till”, ”Vilka barn behöver en familj?”, ”Resan till barnet”, ”Att bli en adoptivfamilj” och ”Att vara en familj”.

 

Studiematerial/Litteratur:

"Föräldraskap genom adoption" av Socialstyrelsen och MFOF, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. 

I grupp med par och ensamadopterande varvas samtal, diskussioner, information, värderingsövningar, film etc. Kursen innefattar 4 träffar under en 3-veckorperiod. 

För info och anmälan kontakta Folkuniversitet i Malmö: www.folkuniversitetet.se