Läs mer om Mias bok för flygrädda under fliken "Böcker"

Komma

Mental träning för överviktiga
Har du bestämt dig? Vill du bli av med din övervikt? Det är inte bara fysisk träning och kostomläggning som krävs utan även den mentala träningen som ska till för resultat - det är här som vi på MR-Mental Rekreation kan hjälpa till - vi tillhandahåller verktyg och redskap så att du kan forma din framtid och se ut som du vill/önskar.....om du vill...Vill du?
Gör en intresseranmälan på  info@mentalrekreation.se


Ångest/panikångest
Känner du  oro och ångest - har du upplevt panikångest? Upplever du rädsla i olika situationer? Är du rädd för dina egna tankar?Med Mental träning kan du komma långt och med olika tekniker, verktyg och samtal med likasinnande i grupp kan du ta första steget till att återfå herraväldet över dina tankar....Är du intresserad? Skicka in en anmälan på   info@mentalrekreation.se


Sluta röka
Vill du sluta röka? Vill du, men känner du samtidigt också att du inte kan själv, utan behöver någon form av hjälp och stöd? Då är mental träning ett alldeles fantastiskt verktyg att tillgå - den viktigaste frågan när det handlar om en livsstilsförändring är; Vill du? Och kan du svara "ja" på det då är du redo för mental träning - skicka här in en intresseanmälan och så kanske det kan bli så att det finns en kurs titulerad  "Träna mentalt och sluta röka!"
Anmäl till  info@mentalrekreaiton.se