Läs mer om Mias bok för flygrädda under fliken "Böcker"

Mental Träning

Mental färdighetsträning/idrottspsykologi

Ovan nämnda begrepp hänger samman med mental träning och det är ju där som allt startade när det gäller mental träning: i idrottens värld.

I dag kan vi applicera mental träning på allt och alla och det är precis som det ska vara - mental träningen är ett oerhört brett begrepp. När det handlar om mental träning/mental färdighetsträning och idrott blir det genast lite klarare och tydligare eftersom man kan inom detta område mäta prestationen och man kan också jämföra färdigheter med tidigare färdigheter och man kan mäta och jämföra med sig själv och/eller med andra....

Vi erbjuder mental färdighetsträning för enskilda idrottare/utövare liksom för hela grupper och/eller lag - vad det är för idrott spelar ingen roll egentligen; det är den enskildes personliga prestation som är viktig liksom gruppprestationen.

Inom området mental färdighetsträning arbetar vi med mental grundträning dvs andnings- och avspänningsträning; tekniker som ökar den fysiska energin, tekniker som reglerar stress och stressnivåer - vi arbetar även med tekniker som ökar den psykiska energin såsom tankar och känslor, vi arbetar med "coping"; dvs att hantera, att hantera inre och yttre omständigheter/påfrestningar , att hantera olika situationer, kriser och konflikter ...Vidare så går vi också in på koncentration och koncentrationstekniker, självförtroendeträning och självbildsträning, och vi arbetar med mål och målsättningstrategier...

 

Kursledare och instruktör/föreläsare är Isak med en magister i idrottspsykologi från Halmstad Högskola samt Mia med kunskap inom idrottspsykologi från bla Malmö Högskola och SLH Skandinaviska Ledarehögskolan i Örebro