Läs mer om Mias bok för flygrädda under fliken "Böcker"

Yoga

        Yoga - förening mellan kropp och själ.

I yogasystemen ligger fokus på medveten närvaro och balans, inre men även yttre balans där du lär dig att fokusera på stillheten och lugnet, dels genom olika kroppsställningar/asanas men framför allt genom andningsövningar och meditation

När man tränar yoga så innebär det stora förändringar; man upplever inte bara att kroppen förändras: att man orkar mer, blir smidigare och starkare utan man upplever även ett inre lugn, man lär sig att stressa av, lyssna inåt och man finner inre ro. Vi arbetar med det fysiska genom ”asanas”, kroppsställningar men vi har stor fokus på andingsövningar och avslappningstekniker vilka är oerhört centrala begrepp inom yogan. 

Det är Mia som är yogainstruktör, utbildad yogalärare i Inden/Kovallam i Kerala vid Kairali Ayurvedic & Yoga Centre, diplomerad MediYogainstruktör, utbildad genom MediYoga Sverige samt instruktör i MBSR Mindfulnessbaserad Stressreducering/Mindfulnessinstruktör

 

                                          /marocko-126.jpg