Läs mer om Mias bok för flygrädda under fliken "Böcker"

"Det ska göra ont att leva"....

 

....är titeln på söndagens avsnitt i Idévärlden på SVT 2, en tänkande talkshow med Eric Schult ( ska vara ett tyskt u med små prickar över men det hittar jag inte på denna manick =)

Länk så ni som vill kan ta del av denna fantastiska programserie....

http://www.svtplay.se/video/12563716/idevarlden/idevarlden-sasong-1-avsnitt-7?info=visa 

...så - nu till kärnan i mitt inlägg idag: psykisk ohälsa, en diagnos som är som en ravin - den slukar mänskligheten, i alla fall oss i västvärlden, varför är det på detta sätt? Trots all hjälp som finns, trots all medicinering som finns att tillgå mår vi ändå bara sämre och sämre - detta är huvudfrågan...."Psykiskt lidande" - är psykiskt lidande en sjukdom? Och vad är egentligen psykiskt lidande? Och vad är den verkliga anledningen till vårt "psykiska lidande"?

Vi människor är en lidande varelse, för att vara människa innebär att lida: att möta lidande och själv uppleva lidandet - livet är inte bara en dans på rosor utan lidandet är en del av oss alla...Men - alla klarar inte av att lida och behöver då hjälp för att mildra lidandet, det är där som medicineringen kommer in, det där som behandling, lindring och hjälp kommer in.

Men vad är det då som gör att en del av oss klarar av lidandet bättre än andra? Vad är det som gör att vissa dukar under, drunknar i sitt lidande när det sen finns andra som stärks av detsamma?

Lidande kan vara rädsla, ångest och oror - lidande kan vara olust, katastrof och misär, ens lidande är ingen annans likt - det är mitt lidande och det är egentligen bara jag som kan säga om det jag upplever är ett lidande eller ej - det finns ingen måttstock på vad lidande är utan lidandet är individuellt och kopplat till känsla och upplevelse....

Jag tror personligen att det måste finnas en viss mängd individuellt lidande för att vi ska kunna uppleva lycka, vi behöver balansen men tyvärr är det allt för många som fastnar i sitt lidande och når inte fram till lyckan - lidandet blir ett konstant tillstånd och ger inte rum för något annat, lidandet tar helt enkelt över.

Människan har alltid lidit av olika anledningar, beroende på i vilken tidsålder vi levat - dagens lidande i Sverige är svårförklarligt på grund av att vi idag egentligen inte behöver lida: vi lever inte i krig och fattigdom, vi har tillgång till mat, vatten och el i en outsinlig ström, vi har tillgång till kunskap, utveckling och fantastisk teknik - men ändå lider vi så oerhört! Sjukskrivning för psykisk ohälsa slår alla rekord ....

Jag har min egen teori om varför - men det kommer jag att skriva om en annan dag - nu snälla, se, lyssna och låt dig trollbindas i 59 minuter 

Med kärlek

 

 

27 Feb 2017