Läs mer om Mias bok för flygrädda under fliken "Böcker"

Dagens NEMI

 

"Om du gör det som känns rätt för dig så är det i alla fall en person som inte blir besviken" NEMIS funderingar av serietecknaren Lise Myhre

Det är så viktigt att göra saker som känns rätt för just en själv - inte för att andra säger att det är rätt utan för att DU säger att det är rätt för dig. Att det sedan inte blir så bra, tja shit happens - men det blir ofta ganska bra om man följer sitt hjärta ibland och inte bara hjärnan. Om det sen inte blir så bra ändå är det också viktigt att man inte ser det som ett nederlag eller som ett misslyckande utan som ett "bra försök" - på det igen, lär och lär om.

Om man inte "lyckas" i det man gör och det är någon annan som har sagt vad man ska göra, ja, då befriar man sig själv från ansvar och "skuld" genom att skylla på den andra - för det var ju faktiskt den andra som sa att man skulle göra det man gjorde. Det är skönt - det är alltid lättare att skylla på någon annan, man slipper att ta på sig ansvaret och man blir utan skuld.

Har man istället följt sitt hjärta och gjort vad som kändes rätt för en själv, och det blir fel - vem ska man då skylla på? Det är många gånger här som skon klämmer: vi vill inte ta ansvar för våra egna handlingar! Så mycket lättare att skylla i från sig....Och då är det också lättare att lyssna på andra, följa med i det som alla andra gör - följa flocken och slippa ta ansvar. Varför tror vi att alla andra gör och har rätt och att man själv har fel? Varför kan vi inte börja lita mer på vår intuition, vår känsla? Varför är inte vårt 6:e sinne mer uppmärksammat och av större vikt? Om det känns bra för mig,om jag tänker att det är bra för mig - då är det bra för mig! Jag ser det jag tänker - jag ser det jag känner - med det tror jag på det jag tänker och känner, då ÄR jag det jag tänker och känner - Sat Nam: "jag är sann...."

Man pratar alltid om att vi människor har 5 sinnen: ögat, örat, tungan, näsan och kroppen men vi har också ett 6:e sinne. Det är det sinne som påverkar vårt medvetande och som genom detta medvetande sätter igång vår tankeverksamhet - med tanken hand i hand med känslan, intuitionen och seendet.

Ögat hjälper oss att se - örat hjälper oss att höra - näsan hjälper oss att dofta - kroppen hjälper oss att känna beröring - sinnet hjälper oss att iaktta vad vi tänker - känna det vi tänker...Vi lär oss att stanna upp, känna in - tro...

När vi genom denna insikt börjar förstå hur det hänger ihop blir vi också mer medvetna om hur våra sex sinnen samarbetar. Genom att vi lär oss att förstå sambandet mellan våra sex sinnen så förstår vi också hur vi själv skapar tankar som i sin tur skapar känslor inom oss. Denna medvetenhet ger oss möjlighet att leva så mycket som möjligt i nuet, något vi alla innerst inne nog strävar efter. Att leva i nuet innebär att vi är närvarande i det som är just nu - inte det som har hänt och inte i det som kommer att hända - bara just nu....

 

2 Jun 2015