Läs mer om Mias bok för flygrädda under fliken "Böcker"

Detta är skrämmande - och så sorgligt...

 

Ni som läser vad jag skriver här har säkert ganska snabbt kommit fram till att mycket av det jag skriver om i min blogg är tankar och funderingar från vad jag ser, hör och läser - och när det handlar om läser så är det ofta från någon dagstidning, ofast Sydsvenska - så också idag:

Barnsoldater - det handlar om barnsoldater, och Daniel Ryndéns krönika "Därför är det alldeles logiskt med barnsoldater." När jag läste överskriften på hans krönika blev jag först lite konfunderad, vad menar han nu, är detta vad han tänker? var min tanke men ganska kort in i krönikan förstod jag vad han syftade på gällande titeln på krönikan.

Han skriver nämligen i sin krönika om bland annat vad neuropsykologen Thomas Elbert har kommit fram till i sitt forskningsprojekt vilket är baserat på intervjuer med mer än 1 500 före detta barnsoldater från Östafrika. Många av dessa barn har kidnappats eller tvingats in i armén på annat sätt i så unga år som vid 7, 8 års ålder och eftersom ett barns hjärna inte är färdigutvecklad vid den åldern kommer de traumatiska upplevelser de går genom påverka dem för alltid. Man brukar ju säga att det inte finns "elaka" eller "stygga" barn, egentligen - och det är en sanning - absolut, men vad som händer är, enligt Thomas Elbert, att dessa barn som är med om så mycket hemskheter vid så unga år, och då med en icke-färdigutvecklad hjärna, är att hjärnan inte kan skilja på vad som är rätt eller fel - "vår hjärna har ingen moral" menar han och det är egentligen bara genom socialisering och uppfostran som vi kan få moraliska värden och som vi sen som vuxna lever efter: sund miljö och sunda värderingar formar och skapar "sunda" människor med sunda värderingar utefter den miljö och moral vi lever i. Om man då som barn lever i en miljö där det är lustfyllt och rätt att till exempel döda så kommer man även framöver i livet förknippa själva dödande med lust - man blir inprogrammerad till detta lustfyllda och bli genom detta perfekta stridsmaskiner - detta är precis vad som händer i stora delar av Afrika. Det är så hemskt, så fruktansvärt - och så sant, det händer idag...

Krönikan avslutas med orden " för att bryta lusten att döda krävs en psykoterapi i världsklass - sådana är det ont om i Uganda och i Sydsudan"...

Jag har alltid hävdat att det går att lära om, det går att omprogrammera och så är det ju också säkert - men om ingen gör detta, hjälper mig - vem blir jag då? Och jag inte får hjälp att lära om, hur ska jag då veta vad som är rätt eller fel? Hur kan jag då veta vad moral och sunda värderingar är? Om ingen hjälper mig...

Jag har ingen förebild annat än han som fick mig att döda min egen syster!

 

 

2 Apr 2015