Läs mer om Mias bok för flygrädda under fliken "Böcker"

Ska jag nu också lägga mig i?

 

Jag anser mig vara en god människa, jag lever med en man som jag anser är en god människa - våra barn är uppfostrade till goda människor och de lever som goda människor. Våra närmsta, släkt och vänner är alla goda människor -  de runt om oss är goda människor. I botten tror jag, är jag naiv? att människan är god. I bland kan jag vara lite mindre god, jag vet när jag är det och jag rättar till det sen - jag balanserar upp mitt lite mindre goda med lite mer gott - inte för att jag måste utan för att jag vill. Det känns bra när jag gör det. Det är ingen som vet, oftast, när jag balaserar mig, jo, jag vet och om det är en mottagare så vet han eller hon också det - oftast är det goda dock helt dolt för alla utom för mig. Jag är helt övertygad om att livet handlar om balans och att vi är i botten goda - det är som ett hjul, som en stor cirkel där allt bara går runt, runt. Det går bort och det kommer tillbaka. Om jag är mindre god någon gång så får jag mindre gott tillbaka - är jag god, då får jag gott tillbaka. Är jag ond, ja, då får jag ont tillbaka. Livet är en Cirkel, livet är ett Hjul. "What comes around - goes around"...

Vad vill jag nu säga med detta? Men, det är väl självklart, eller det är det kanske inte men det jag tänker på är det som har hänt och som är så oerhört omdebatterat både på tv, i tidningar och i andra media inte minst på Facebook: "vakten" och "9-åringen"...De allra flesta vill inte någon annan något illa - men det finns undantag. De allra flesta har yrkesstolthet och vill väl i sitt yrkesutövande - men det finns undantag. De allra flesta har ett gott mål och mening med sitt handlande -men det finns undantag. Det finns människor som skor sig på andras svagheter och andras sårbarhet - det finns alltid, eller oftast, en bakomliggande orsak till ett uppförande - det finns de som utnyttjar snällhet! Det kan vara en människas snällhet, en organisations snällhet eller ett lands snällhet...In i vårt land så finns det många människor som är välkommna - de får komma hit till oss, till vår snälla och trygga värld för att undkomma andra platsers fasor - och det finns de som utnyttjar detta liksom det finns de som utnyttjar annat som låter sig utnyttjas - så är det givetvis. 

Poliser och vakter - dessa yrkesgrupper som har en uppgift i vårt samhälle som många tycker många saker om - gott eller mindre gott - men de har en uppgift och de har valt att vara i ett sammanhang där de vill göra skillnad - ofast för att de har en god tanke, men det finns givetvis undantag. Vakters och polisers uppgift är i grund och botten att finnas där för oss vanliga medborgare så att vi kan fortsätta leva och känna oss trygga. Om samhället och världen hade varit en odelat trygg plats, ja, då hade dessa yrkesgrupper inte behövts. Men det är en drömväld, det ultimata och den världen finns inte - inte här och inte nu, så därför behöver vi poliser och vakter. För oss, till oss. Upplever någon något och det är någon som verkar komma till skada på ett eller annat vis, då kallar vi på dem - och då rycker de ut, för att hjälpa de som far illa eller som är på väg att komma till skada, det kan vara ett överfall, det kan vara en stöld, det kan vara ett bråk som är på väg att spåra ur - vad som helst men då finns de där - och då är det deras uppgift och skyldighet att ta hand om den eller de som bråkar så att alla andra kan bli och känna sig trygga igen.

Det är så det fungerar och det är så det är menat. Vad hände då egentligen? Det vet bara de som var där och som var med, "9-åringen" vet och det är hans tolkning, "vakten" vet och det är hans tolkning, "tittarna" eller "åskådarna" vet och det är deras tolkning, "filmarna" vet och det är deras tolkning och vi som läser tidningar, ser på tv och kollar klipp, vi vet vi också och det är våra tolkningar. Vi vet och vi väljer sida, för eller emot - för eller emot. Jag har en nära släkting som är vakt - han är god, jag lever med en polis - han är god. De allra flesta gör det som de upplever är det rätta - några gör det inte. I detta fall vet jag vad jag väljer att tro på, och vad som i min värld är det rätta - jag kan säga som en ledtråd: barn kan visst vara mindre goda, på grund av omständigheter, ja, men dock!

 

 

11 Feb 2015