Läs mer om Mias bok för flygrädda under fliken "Böcker"

Synkronicitet

 

"Synkronicitet" :"ett iakttagbart meningsfullt sammanträffande utan orsaksmässiga samband" - eller "när man talar om trollen står de i farstun"...

För att det man tänker på eller det som händer ska betraktas som synkronicitet ska man inte kunna hänvisa det till "slumpen" eller bara ett "sammanträffande", öde eller vad man nu kan kalla det. Att någon man just talar om eller tänker på helt plötsligt dyker upp kan upplevas som just bara en tillfällighet eller ett roligt sammanträffande utan att man behöver tro på att det har någon "mening" i större bemärkelse, inte annat än att det ja, bara inträffade sådär - men sen kommer den andra tanken, kan det finnas något mer, något större? Tänk om slumpen inte är någon slump? 

Meningsfulla sammanträffanden. Något man inte tänkt på innan, sett, hört eller ens vetat att det fanns - sen efter upptäckten så stöter man på det om och om igen - varför? Innan visste jag inte ens att det existerade -nu ser jag det hela tiden - varför? Det kan vara till exempel ett ord man förut inte sett, läst eller hört innan - sen infinner det sig för första gången och efter den där första gången dyker det upp om och om igen, ja man hör, ser och läser det så ofta att man själv börjar använda det - man införlivar just det ordet i sin vokabulär. Den logiska förklaringen till att man nu använder det "nya" ordet mot att man inte ens visste att den fanns innan är att innan "såg" man det inte eftersom man inte visste vad det betydde - när man nu har lärt sig ordet och förstår dess innebörd, ja, då använder man det - detta "nyupptäckta" ord införlivas i vardagen - inget konstigt med det över huvudtaget, egentligen men, tänk om det finns en djupare "mening" med att du just nu har upptäckt ett nytt ord? Något vi människor ännu inte förstår? Ordet kanske vill dig något, det är därför som det så ivrigt "visar" sig för dig....Nu kanske liknelsen med ett ord inte är så tydligt eftersom det så lätt kan förklaras logiskt - men om vi nu tänker på en plats, en människa eller något annat som inte så lätt kan låta sig förklaras logiskt - vad betyder det då?

Kan det vara så att det på något mystiskt sätt söker sig till dig - vill dig något? Meningsfullt sammanträffande - hur tolkar du det? Logiskt är det orsak och verkan: att vi individer har viss möjlighet att påverka vad som händer, att det går att förklara. När det handlar om synkronicitet så är det precis tvärt om - från verkan till orsak: letar du efter meningen med det som händer så kommer du att finna meningen, din mening! Någonstans på vägen skapa du din egen verklighet och mening med det som sker - logiskt kanske det inte alltid går att förklara men trots det finner du meningen och skapar din verklighet utifrån det.

Jag tror att det är viktigt att vi ser helheten i våra liv och livet blir också mer njutbart och behagligt när vi känner att det finns ett sammanhang, och att sammanträffanden är meningsfulla. Jag försöker se mitt livs röda trådar, hur de flätar sig samman, bildar ett mönster som skapar mitt liv i ett sammanhang - puzzelbitar som kanske först inte verkar passa samman men som sedan smälter samman - de formar sig och blir mitt liv....Från verkan till orsak skapas ett mönster - jag går baklänges och ser bilderna och sammanhanget, och då får jag också mening och förklaring till skeenden - inte för någon annan men för mig...det ger ett lugn....Jag förstår, inte alltid men ibland, framför allt då jag stannar upp, när jag inte rusar och har så brått. Jag känner när jag har rusat - då måste jag stanna upp. Synkronicitet. Jag gillar det ordet. Det säger mig något. Jag förstår. Jag känner. 

 

18 Jul 2015